Sản Phẩm Chính hãng - Xuất VAT đầy đủ (Xin vui lòng cung cấp thông tin HĐ lúc đặt hàng)

Đăng nhập /  Đăng ký Tài khoản của bạn

Chính sách bảo hành

Chình sách bảo hành

Tất cả các sản được bảo hành chính hãng, theo quy định của nhà sản xuất.

Sản phẩm phát sinh lỗi ( được nhà sản xuất xác nhận) trong 7 ngảy đầu kể từ ngày mua hàng sẽ được công ty đổi mới cùng chủng loại.

Hotline các Hãng:

- Hitachi : 1800 6560 (https://warranty-vn.hitachi-homeappliances.com/storage/files/Warranty%20Policy%20-%20Vietnamese%20version.pdf)

- Samsung : 1800 588 889 ( https://www.samsung.com/vn/support/warranty/)

- LG : 1800 1503 https://www.lg.com/vn/tro-giup/bao-hanh?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwg8qzBhAoEiwAWagLrHHiDrQZvbP1DrsDw1xSz-GhULaekswrKMPnDzvYszk4uRTmsRARpBoCN1wQAvD_BwE)

- Panasonic : 1800 1593 (https://www.panasonic.com/vn/support/product-warranty-period.html)

- Toshiba : 1800 1529 (https://www.toshiba-lifestyle.com/vn/dieu-khoan-bao-hanh)

- Casper: 1800 6444 (https://www.casper-electric.com/help-support/bao-hanh/chinh-sach-bao-hanh/)

- Daikin : 1800 6777 (https://daikinvietnam.co/chinh-sach-bao-hanh/#:~:text=Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20c%C3%B3%20th%E1%BB%83,daikin.com.vn%3B%20ho%E1%BA%B7c )

- Aqua : 1800 58 58 32 ( https://aquavietnam.com.vn/chinh-sach-bao-hanh-san-pham/ )

- Sony : 1800 58 88 85 ( https://www.sony.com.vn/support/resources/vi_VN/html/Warranty/Warranty_Information/CSBH2.htm)

- Electrolux : 1800 58 88 99 ( https://www.electrolux.vn/ho-tro/dieu-khoan-va-dieu-kien-bao-hanh-chung/ )

- TCL : 1800 588 880 ( https://www.tcl.com/vn/vi/warranty-policy )

- Xiaomi : 1800 400 410 ( https://www.mi.com/vn/support/warranty/ )

- Nagakawa : 1900 545 489 (https://nagakawa.com.vn/chinh-sach-bao-hanh )

- Midea : 1800 588 863 ( https://www.midea.com/vn/news/Midea_cong_bo_chinh_sach_bao_hanh_1_0_2 )

zalo
zalo
mail